Onderzoek wijst uit: respijtzorg loont. Het kost de maatschappij vele miljarden per jaar. De Thuiszorg Student levert ook mantelzorg aan ouderen.

Onderzoek wijst uit: respijtzorg loont!

MantelzorgNL – de organisatie die voor alle mantelzorgers opkomt – liet de kosten en baten van mantelzorg onderzoeken. De resultaten spreken boekdelen: mantelzorgers besparen de maatschappij zo’n 20 miljard. En dankzij respijtzorg kan dit bedrag nog verder oplopen.

Cijfers uit het onderzoek

Wat zeggen de cijfers uit het onderzoek precies? We zetten het voor u op een rijtje:

  • Mantelzorg kost de maatschappij ongeveer 22 miljard euro per jaar
    Want de 1,5 miljard uren die mantelzorgers aan hun zorgtaak besteden, kunnen ze niet gebruiken om te werken en geld te verdienen. Daarnaast maken ze reiskosten.
  • Mantelzorg voorkomt 32 tot 44 miljard euro per jaar aan professionele zorg
    De zorg die mantelzorgers verlenen, zou anders door zorgprofessionals geboden moeten worden. En die kosten liggen 70 tot 100% hoger dan mantelzorg.
  • Conclusie: mantelzorg bespaart de maatschappij 10 tot 22 miljard euro per jaar
    Hieruit blijkt dat mantelzorg een enorme maatschappelijke waarde heeft. Maar ook zeker niet gratis is, zoals vaak wel gedacht wordt.

(Bron: MantelzorgNL. Bekijk ook hun factsheet.)

Respijtzorg kan 1.000 euro per week opleveren

Mantelzorg verlenen wordt vaak onderschat: het is een loodzware taak, waar veel mantelzorgers overspannen door raken. Dan kunnen ze langere tijd niet werken. De maatschappelijke kosten daarvan zijn hoog.

In het onderzoek van MantelzorgNL is daarom ook aandacht voor respijtzorg: daarbij worden de taken van een mantelzorger (tijdelijk of voor langere tijd) overgenomen door iemand anders. Dat kan een vrijwilliger of betaalde kracht zijn.

Wordt zo voorkomen dat een mantelzorger overspannen raakt? Dan kan dat tot 1.000 euro kosten per week per mantelzorger schelen. Nederland telt ongeveer 5 miljoen mantelzorgers. Dus de besparing door respijtzorg kan enorm oplopen.

De oproep van MantelzorgNL is daarom duidelijk: meer respijtzorg!

Beroep op mantelzorgers wordt alleen maar groter

Wij van De Thuiszorg Student zijn blij met het onderzoek van MantelzorgNL. Want het maakt wederom de enorme waarde van mantelzorgers zichtbaar.

Die waardering is belangrijk, want er komen steeds meer ouderen. Dus zijn er ook steeds meer mantelzorgers nodig; de professionele zorg kan de vergrijzing niet aan. Over 3 jaar zijn er zo’n 100.000 professionele zorgverleners te weinig in Nederland.

Zorgverzekeraars vergoeden mantelzorg

Gelukkig zien zorgverzekeraars de waarde van mantelzorg ook steeds meer. Zij maken met meerdere partijen en thuiszorgbedrijven afspraken om respijtzorg te vergoeden.

Dat is goed nieuws voor u: u heeft straks waarschijnlijk vrije keuze om respijtzorg in te kopen tegen maximale vergoeding. De voorwaarde is natuurlijk dat het thuiszorgbedrijf voldoet aan de eisen van de zorgverzekeraar. Bij De Thuiszorg Student kunt u daarvan op aan.

Bekijk onze mogelijkheden voor respijtzorg >

Auteur: Just

Just schrijft blogartikelen en doet werving en selectie