mantelzorg

Hoe kom ik aan een mantelzorgverklaring?

Hoe komt u aan een mantelzorgverklaring? Het gekke is dat er helemaal geen officiële mantelzorgverklaring bestáát. En dat terwijl u er wel om gevraagd kan worden.

In dit artikel zetten we op een rij wat als mantelzorgverklaring kan gelden. Maar pas op: wat bij de ene organisatie geaccepteerd wordt, kan bij een andere organisatie geweigerd worden.

Wat is een mantelzorgverklaring?

Met een mantelzorgverklaring toont u aan dat u een mantelzorger bent. Soms vragen organisatie naar zo’n verklaring. Bijvoorbeeld zodat u niet hoeft te solliciteren. Of om toestemming te krijgen voor een mantelzorgwoning of mantelzorgparkeervergunning.

Mantelzorgverklaring aanvragen (of zelf ‘maken’!)

De meeste organisaties zullen zeggen dat u een mantelzorgverklaring moet aanvragen bij uw huisarts. Dus daar kunt u het eerst proberen. Maar niet alle huisartsen doen dit. Wat kunt u dan doen?

Begin zelf met alles te noteren wat u als mantelzorger doet:

 • Welke taken doet u voor degene waar u voor zorgt? (Boodschappen, schoonmaken, tuinieren, vervoeren, wassen, etc.)
 • Hoe lang bent u bezig met die taken?

Soms is dit al genoeg bewijs voor een organisatie. U kunt hiermee ook nogmaals proberen om een verklaring te krijgen van uw huisarts.

Vraag om een verklaring bij iemand anders dan de huisarts

Er zijn ook anderen die een mantelzorgverklaring kunnen afgeven. Bijvoorbeeld een wijkverpleegkundige, de gemeente of thuiszorg. Of het mantelzorgsteunpunt bij u in de buurt.

Als u zelf al uw mantelzorgtaken goed genoteerd heeft, is de kans groter dat u een verklaring krijgt. Deze wordt vervolgens door de meeste organisaties geaccepteerd.

Verzamel alle documenten waaruit blijkt dat u mantelzorger bent

Bijvoorbeeld:

 • De indicatie van degene waar u voor zorgt. Dat kan vanuit de Wmo, Wlz of Zvw zijn; dat maakt niet uit.
 • Het ontvangstbewijs van de mantelzorgwaardering die u gekregen heeft.

Wanneer heeft u een mantelzorgverklaring nodig?

Het komt niet heel vaak voor dat een organisatie een mantelzorgverklaring vraagt. Maar áls ze erom vragen, is het bijvoorbeeld om deze redenen:

 • Voor een mantelzorgwoning. Zodat u toestemming krijgt om deze neer te zetten. In dit geval moet het altijd de gemeente zijn die de verklaring aanvraagt.
 • Zodat u niet hoeft te solliciteren. U laat dan aan het UWV zien dat u voor iemand zorgt, welke periode en hoeveel uur. Lees ook ‘Mantelzorg en uitkering’.
 • Voor een parkeervergunning voor mantelzorgers. Deze vraagt u aan bij uw gemeente. Die geeft vervolgens aan van wie ze een mantelzorgverklaring wil.

Voorbeelden van mantelzorgverklaringen

Zoals gezegd: er bestaat geen ‘officiële’ mantelzorgverklaring. En dus kan in principe ‘alles’ als mantelzorgverklaring dienen. Zolang die maar geaccepteerd wordt door de organisatie die erom vraagt.

Dus als mantelzorgverklaring kan bijvoorbeeld dienen:

 • Een brief van uw huisarts
 • Een ondertekend document van de thuiszorg
 • Uw eigen administratie, die u bijhoudt over de mantelzorg die u verleent

Vraagt een organisatie om een mantelzorgverklaring? Vraag dan aan hen wat ze precies verlangen. Daarna kunt u gericht stappen zetten om de verklaring te krijgen.

Zitten er kosten aan een mantelzorgverklaring?

Nee. Want er bestaat geen officieel document dat kan dienen als mantelzorgverklaring. Meestal krijgt u er één via uw huisarts.

Tip: wist u dat u bepaalde kosten van de belasting kunt aftrekken als mantelzorger?

Hoe lang duurt het voordat ik een verklaring kan hebben?

Dat is lastig te zeggen. Dat hangt er vanaf of de huisarts of thuiszorgorganisatie bereid is om mee te werken. Er bestaat geen termijn voor.

Hoe toon ik aan dat ik een mantelzorger ben?

Wilt u een mantelzorgverklaring, maar krijgt u die niet? Moet u eerst aantonen dat u wel echt mantelzorger bent? Begin dan met het verzamelen van bewijs:

 • Wat doet u allemaal als mantelzorger?
 • Hoeveel tijd kost u dat gemiddeld per week?
 • Verzamel ook kopieën van de Wmo-, Wlz- of Zvw-indicatie

Mantelzorgverklaring van De Thuiszorg Student

Als thuiszorgorganisatie kunnen wij voor u géén mantelzorgverklaring opstellen. Wel kunt u op de website van MantelzorgNL lezen hoe u aan een mantelzorgverklaring kunt komen.

Kunnen wij u géén mantelzorgverklaring bieden, omdat de organisatie die erom vraagt die niet accepteert? Dan helpen we u ook, met advies over wat u dán kunt doen.

Neem contact op

Bent u op zoek naar particuliere thuiszorg? De Thuiszorg Student levert laagcomplexe thuiszorg en kan per direct starten. Bekijk ons hele zorgaanbod. Neem vrijblijvend contact op. Dan bespreken we wat er mogelijk is.

Auteur: Just

Just schrijft blogartikelen en doet werving en selectie