Mantelzorgondersteuning door student bij oudere man

Mantelzorgondersteuning

Zorgt u als mantelzorger voor uw partner, ouder, vriend, buur of kennis? Dan weet u als geen ander hoe zwaar dat kan zijn. Veel mantelzorgers dreigen zelfs overbelast te raken: als u maandenlang meer dan 8 uur per dag voor iemand zorgt, krijgt u weinig kans om te ontspannen.

Gelukkig staat u er niet alleen voor. Via de gemeente en allerlei andere organisaties kunt u ondersteuning krijgen. Maar wat is er allemaal mogelijk? Waar kunt u aankloppen?

Op deze pagina hebben we een overzicht gemaakt. Zodat u stappen kunt zetten. En voorkomen dat u straks overbelast bent.

Wat is mantelzorgondersteuning?

Mantelzorgondersteuning is hulp van personen en instanties aan een mantelzorger. Met als doel: de taak die een mantelzorger heeft zo veel mogelijk verlichten en zorgen weg te nemen. Bijvoorbeeld door de mantelzorg (even) over te nemen. Of door financiële ondersteuning.

Tip: vraag altijd eerst in uw eigen netwerk of iemand u als mantelzorger kan ondersteunen. Want als u de taken kunt verdelen, maakt dat uw eigen taak direct al lichter.

Vergoeding voor mantelzorg

Mantelzorg is onbetaald. Ook is er geen structurele vergoeding per maand mogelijk. Maar u kunt wel op verschillende manieren financiële ondersteuning krijgen:

 • Aanvullende zorgverzekering
  Vanuit de basisverzekering worden er geen vergoedingen gegeven voor mantelzorg. Maar wél vanuit een aanvullende zorgverzekering, die van uzelf of degene waarvoor u zorgt. Bijvoorbeeld voor vervangende mantelzorg (respijtzorg) of cursussen. Vraag hiernaar bij uw verzekeraar.
 • Betaling uit een persoonsgebonden budget (pgb)
  Heeft degene waarvoor u zorgt een pgb, bijvoorbeeld voor Wmo-ondersteuning? Dan kunt u vanuit dit pgb betaald worden. Daarvoor moet u dan een zorgovereenkomst  (soort contract) opstellen. Meer over mantelzorg en pgb  >
 • Mantelzorgwaardering
  Gemeentes krijgen een budget om de inzet van mantelzorgers te waarderen. Hoe ze dat budget besteden, beslissen ze zelf. Soms is het een financiële tegemoetkoming, soms een activiteit, of iets anders. Vraag hiernaar bij uw gemeente.
 • Aftrekken van uw inkomstenbelasting
  Sommige kosten die u als mantelzorger maakt, kunt u aftrekken van uw inkomstenbelasting. Welke dat precies zijn, en ik welke situaties, kunt u het beste aan een belastingadviseur vragen. Geeft u al jaren mantelzorg? Geen nood: vaak kunt u met terugwerkende kracht alsnog kosten aftrekken.

Laat u dus informeren over de mogelijkheden! Klop aan bij uw gemeente, een belastingadviseur of de organisatie die het pgb verstrekt of beheert.

Krijgt u een uitkering terwijl u mantelzorg verleent? Ga dan ook eens in gesprek met het UWV. Want in bepaalde gevallen hoeft u dan bijvoorbeeld niet te solliciteren. Of zijn er andere voordelen die uw leven wat makkelijker kunnen maken. Meer informatie hierover vindt u op mantelzorg.nl

Cursussen voor mantelzorgers

Niemand bereid zich echt voor op het verlenen van mantelzorg. Er zijn dan ook veel dingen die u kunt leren, om uw taak makkelijker te maken. Die kunt u leren in cursussen die aangeboden worden door verschillende organisaties. Daarin leert u bijvoorbeeld:

 • Welke zorg uw naaste nodig heeft en hoe u die geeft
 • Wat uw rol als mantelzorger precies is
 • Hoe u ervoor zorgt dat u niet overbelast raakt

Na die cursussen weet u beter wat u wel en niet kunt, en wel en niet wilt. En hoe u dat duidelijker laat merken. U weet dan ook wanneer u zelf hulp moet vragen.

Wilt u meer informatie over deze cursussen? Vraag hiernaar bij uw gemeente. Soms geven zij ook vergoedingen voor deze cursussen.

Informatie, kennis en tips voor mantelzorgers

Naast ondersteuning door organisaties zijn er ook veel websites over mantelzorg. Daar vindt u veel informatie, kennis en tips die u kunnen helpen. De beste websites zijn:

Zorgt u voor iemand met dementie? Kijk dan eens op de website van Stichting Mantelzorg & Dementie.

Respijtzorg

Respijtzorg betekent dat een vrijwilliger of zorgprofessional de zorg tijden van u overneemt. Die kunt u vinden via MantelzorgNL.

Mantelzorgondersteuning door een zorgstudent

Vanuit De Thuiszorg Student bieden we ook mantelzorgondersteuning. Namelijk door laagdrempelige thuiszorg in te zetten. Met laagdrempelige hulp bedoelen we bijvoorbeeld:

 • Gezelschap houden
 • Hobby’s uitoefenen
 • Samen wandelen of fietsen
 • Samen boodschappen doen
 • Samen koken

Wanneer één van onze zorgstudenten in huis is bij uw naaste, heeft u even tijd voor uzelf. Om zélf een hobby uit te oefenen. Of op een andere manier te ontspannen. Wilt u weten wat er mogelijk is?

Neem contact op

Bent u op zoek naar particuliere thuiszorg? De Thuiszorg Student levert laagcomplexe thuiszorg en kan per direct starten. Bekijk ons hele zorgaanbod.

Auteur: Just

Just schrijft blogartikelen en doet werving en selectie