Ziekteverzuim zorgsector toegenomen. Huur daarom De Thuiszorg Student in.

Ziekteverzuim onder jongeren in de zorgsector nam afgelopen jaar flink toe

De zorgsector heeft het zwaar: er is sprake van een personeelstekort, een hoge werkdruk en als kers op de taart blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Vernet dat het ziekteverzuim onder jonge werknemers het afgelopen jaar flink is gestegen. Zijn de cijfers zorgwekkend? En wat is de oorzaak van het stijgende ziekteverzuim?

Verzuimdata in de zorgsector

Vernet is marktleider in het verzamelen van verzuimdata in de zorgsector. Uit nieuwe cijfers van het onderzoeksbureau blijkt dat het verzuimpercentage van jongeren in de leeftijd tot 26 jaar in één jaar tijd met maar liefst 26 procent is toegenomen. Het verzuimpercentage lag in de periode van het derde kwartaal van 2021 tot en met het tweede kwartaal van 2022 op 5,98, terwijl dat het jaar ervoor 4,76 was. Als we dit vergeleken met drie jaar geleden (voorafgaand aan de corona-pandemie) is de stijging zelfs 67 procent.

Toch ziet Vernet dat het ziekteverzuim onder ouderen in absolute getallen nog altijd het hoogste blijft. Maar het bedrijf vreest voor het toekomstperspectief van de zorgsector door de opvallende toename van het ziekteverzuim onder jongeren. Ook in de leeftijdscategorie van 26-35 jaar ziet het onderzoeksbureau namelijk een flinke stijging. “Als we zien dat het verzuim onder jongeren zo snel stijgt, dan is dat een heel belangrijk signaal voor de aanpak van het toch al grote arbeidsmarktvraagstuk van de zorgsector in de toekomst”, aldus Danijela Budimir, directeur bedrijfsvoering van Vernet.

Oplopende verzuimkosten zorg

Naast het personeelsprobleem zijn ook de oplopende verzuimkosten een belangrijk aandachtspunt voor de toekomst. Daarin is namelijk een bijzondere ontwikkeling te zien: ondanks dat de groep werkende ouderen steeds groter wordt (en in absolute getallen het hoogste verzuimpercentage kent), neemt haar aandeel in de totale verzuimkosten af. Daarentegen groeit het aandeel in de verzuimkosten van de jongeren juist.

Vernet vermoed dat er meerdere factoren invloed hebben op het stijgende verzuim. Ten eerste waren er natuurlijk de covid-besmettingen. Die hebben het ziekteverzuim onder alle leeftijden flink opgestuwd. En als gevolg van het structurele personeelstekort door de covid-besmettingen, lag de werkdruk hoger en was er bij velen financiële stress omdat de koopkracht afnam. Het kan zijn dat jonge werknemers relatief meer last hadden van de combinatie van deze factoren.

De gepubliceerde cijfers zijn gebaseerd op werknemers uit ziekenhuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en verzorging, verpleging en thuiszorg. Deze sectoren tellen samen zo’n 960 duizend werknemers.

Auteur: redactie De Thuiszorg Student