Regeldruk zorgsector moet omlaag

Regeldruk en administratieve lasten van zorgverleners moeten minder

De zorgsector kampt met een personeelstekort en dat komt mede door het uiteenlopende takenpakket van zorgverleners. Veel zorgmedewerkers frustreren zich namelijk dagelijks over de regeldruk en administratieve lasten waarmee zij te maken krijgen. Voor velen is dit een belangrijke reden om de zorgsector te verlaten. En dat, terwijl alle zorgmedewerkers nu juist zo hard nodig zijn.

Aanpak regeldruk zorg

Op 8 juni heeft Conny Helder, minister voor Langdurige Zorg, een kamerbrief gepubliceerd over de aanpak van regeldruk in de zorg. Hierin staat het plan voor de komende jaren beschreven via het programma [Ont]regel de Zorg. Volgens Trudy Prins, lid van de themacommissie Arbeid bij ActiZ en voorzitter Raad van bestuur De Rijnhoven, is het fijn om te weten dat de regeldruk een belangrijk aandachtspunt is in het beleid van de minister. Echter, de voorgestelde aanpak kan nog niet rekenen op de steun van de branchevereniging: “Er is meer dan een programma nodig om dit aan te pakken. Daarom zijn we, samen met andere branchepartijen, op 17 augustus in gesprek gegaan met minister Helder over hoe regeldruk in de zorg daadwerkelijk verminderd kan worden.”

Zorgprofessionals worden aangestuurd door regels en standaarden

In dit overleg is onder andere besproken dat de branchepartijen vinden dat er in het programma [Ont]regel de zorg te weinig rekening wordt gehouden met de impact die de externe verantwoordingslast heeft op de regeldruk binnen zorgorganisaties. De oorzaak van de administratieve lasten ligt niet alleen bij zorgorganisaties intern: er wordt van zorgaanbieders en zorgpersoneel verwacht dat zij zich op meerdere terreinen verantwoorden aan externe partijen. Hier kunnen zorgaanbieders zelf weinig aan veranderen, omdat deze verantwoordingseisen voortkomen uit wet- en regelgeving. “Zorgprofessionals worden aangestuurd door regels en standaarden in plaats van te vertrouwen op hun professionele autonomie”, aldus Prins. Volgens haar is het van essentieel belang dat het ministerie van VWS invloed uitoefent op de beleidsterreinen die regeldruk veroorzaken. “We moeten dieper kijken naar een structurele aanpak, waarbij we alleen registreren wat echt nodig is voor de zorg en de bedrijfsvoering.”

Kritische branchevereniging

Prins benadrukt dat de branchevereniging kritisch is op het programma [Ont]regel de zorg, maar dat ze bereid zijn om constructief mee te denken. “Ik heb er vertrouwen in dat de minister dit, samen met ons, echt wil aanpakken. In die aanpak moet het vertrouwen in de zorgmedewerker centraal staan. Administratieve lastenvermindering moet wat ons betreft niet in een apart programma worden gerealiseerd, maar als vast onderdeel in alle beleidsterreinen worden meegenomen.

Er is in ieder geval met de minister afgesproken dat de aanpak van administratieve lasten een flinke versnelling krijgt de komende maanden. Hier zal aan gewerkt worden door de ontwikkeling van een brede bestuurlijke aanpak met ActiZ en andere branchepartijen.

Auteur: redactie De Thuiszorg Student