Wereld alzheimer dag

Begrip, respect en geduld zouden dementiepatiënten helpen

Mensen met dementie ervaren weinig begrip en geduld in de supermarkt of buurtwinkel. Dit blijkt uit de Dementiemonitor: een onderzoek naar de behoeften, knelpunten en kansen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Voorheen werden er alleen mantelzorgers betrokken, maar dit jaar komen de dementiepatiënten zelf ook aan het woord om een completer beeld te krijgen.

Onderzoek van onderzoeksinstituut Nivel en Alzheimer Nederland

Maar liefst 455 dementiepatiënten participeerden aan de vragenlijst van de Dementiemonitor. Het onderzoek is een samenwerking tussen onderzoeksinstituut Nivel en Alzheimer Nederland met als doel om in kaart te brengen waar patiënten tegenaan lopen en hoe het met ze gaat. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt in gesprekken met zorgprofessionals, politici, en gemeenten om tot gewenste oplossingen te komen.

Iedere twee jaar onderzochten de twee partijen de ervaringen, behoeften en wensen van mantelzorgers in de Dementiemonitor Mantelzorg. Echter, om de kwaliteit van de zorg te waarborgen is het van essentieel belang dat het perspectief van dementiepatiënten ook belicht wordt. Vandaar is ervoor gekozen om dementiepatiënten te betrekken bij het onderzoek.

Dementiepatiënten kunnen mee blijven doen

Er zijn een aantal belangrijke en opmerkelijke uitkomsten. Zo geven dementiepatiënten aan dat zij beter mee kunnen blijven doen in de samenleving als er meer begrip en respect in de omgeving zou zijn, er passende activiteiten aangeboden zouden worden en zij sociale contacten kunnen onderhouden. Daarnaast ervaart slechts een kwart van de dementiepatiënten genoeg begrip en geduld in de supermarkt of buurtwinkel. Maar liefst driekwart van de patiënten gaat niet naar een dagopvang of dagbesteding. En dat is waarschijnlijk één van de oorzaken dat ruim een kwart van de patiënten zich vaak eenzaam voelt. Tot slot voelt slechts een kwart van de mensen zich voorbereid op waar hij of zij wil wonen als het thuis niet meer mogelijk is.

Belangrijke inzichten voor de toekomst

Volgens Gerjoke Wilmink, directeur Alzheimer Nederland, geven de uitkomsten belangrijke inzichten voor de toekomst: “Het is voor het eerst dat we mensen met dementie op zo’n grote schaal zélf aan het woord laten en dat we van henzelf horen wat ze nodig hebben. Ze geven aan dat ze met meer respect, begrip en hulp beter mee kunnen blijven doen in de samenleving. Met trainingen op locatie en online proberen we zo veel mogelijk Nederlanders te leren goed om te gaan met mensen met dementie in het dagelijkse leven.

Bovendien is het volgens Wilmink belangrijk dat er meer activiteiten gefaciliteerd gaan worden voor mensen met dementie. “In het onderzoek geeft driekwart van de mensen met dementie aan dat ze niet naar dagactiviteiten gaan of er niet bekend mee zijn. Een belangrijke doelstelling van de Nationale Dementiestrategie is de aanwezigheid van ontmoetingsplekken. Dit moet hoog op de agenda komen te staan!”, aldus de directeur van Alzheimer Nederland. Gemeenten moeten hun bouwplannen afstemmen op de grote toename van het aantal mensen met dementie.

Auteur: Redactie De Thuiszorg Student