Persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen

De Thuiszorg Student maakt het leven van ouderen weer leuker.

 

Vraagt u zich af wanneer en hoe u een persoonsgebonden budget kunt aanvragen? De regels en stappen die u moet nemen staan in dit artikel. We beginnen met wat een pgb precies ís.

Bel: 085-3013841

Wat is een persoonsgebonden budget?

Een persoonsgebonden budget (afgekort: pgb) is een geldbedrag waarmee u zelf zorg kunt inkopen. Dat doet u bij een zorgorganisatie die u zelf kiest. Ook beslist u zelf welke zorg u precies inkoopt. U kunt ook hulpmiddelen inkopen, zoals een rolstoel of krukken.

Wat betekent ‘persoongebonden budget’ precies?

Hieronder geven we de betekenis van ‘persoonsgebonden’ en ‘budget’ in eenvoudigere woorden:

 • ‘persoonsgebonden’ wil zeggen dat het geld dat u krijgt, alleen voor u is. Niemand anders kan er zorg mee inkopen. En de zorg zelf mag alleen aan u verleend worden. U kunt er dus geen zorg voor iemand anders mee inkopen. Behalve als u het pgb heeft aangevraagd voor iemand die jonger is dan 18 jaar.
 • ‘budget’ is (de hoogte van) het bedrag dat u krijgt om zorg mee in te kopen.

Wanneer kan ik een persoonsgebonden budget krijgen?

U kunt een pgb aanvragen als u 1 van deze 4 soorten zorg nodig heeft:

 • U heeft thuis ‘lichte’ hulp en ondersteuning nodig, zoals bij het huishouden. Of u heeft vervoer nodig.
 • U heeft thuis verpleging en verzorging nodig.
 • U heeft voor langere tijd veel zorg nodig, 24 uur per dag. Thuis of dichtbij.
 • U heeft hulp nodig voor iemand jonger dan 18 jaar.

Wanneer heeft u dan precies recht op 1 van bovenstaande zorgen pgb’s? Per soort pgb gelden andere regels (voorwaarden). Daarom bespreken we ze hieronder apart van elkaar.

Voorwaarden bij een pgb voor lichte hulp en ondersteuning thuis

 • U vraagt dit pgb aan bij uw gemeente (vanuit de Wmo).
 • U geeft duidelijk aan waarom u een pgb wilt.
 • De gemeente beslist of u het pgb krijgt.
 • De gemeente beslist of de diensten en/of hulpmiddelen die u inkoopt, van voldoende kwaliteit zijn.
 • De gemeente beslist of u het pgb mag gebruiken om hulp te betalen die u krijgt van familie, vrienden of buren.

Voorwaarden bij een pgb voor verpleging en verzorging thuis

 • U vraagt dit pgb aan bij uw zorgverzekeraar.
 • U moet een ‘budgetplan’ maken. Daarin vertelt u welke zorg u wilt inkopen.
 • U geeft duidelijk aan waarom u een pgb wilt.
 • De verzekeraar beslist of u het pgb krijgt. Zij beoordelen bijvoorbeeld of u goed kunt omgaan met een pgb. Oftewel: of u de juiste zorg kunt inkopen, van goede kwaliteit.
 • Verzekeraars hebben soms verschillende regels. Die vindt u in de polisvoorwaarden van uw verzekering.

Voorwaarden bij een pgb voor langdurige 24-uurszorg

 • U vraagt dit pgb aan bij het zorgkantoor in uw regio.
 • U moet hiervoor een aanvraagformulier invullen. Dit kunt u bij het zorgkantoor krijgen. U kunt ook een e-mail sturen.
 • U moet een ‘budgetplan’ maken. Daarin vertelt u welke zorg u wilt inkopen. En bij welke zorgverlener(s).
 • U moet met iedere zorgverlener een contract maken. Met beschrijvingen van de zorg die u krijgt. Het zorgkantoor beoordeelt of dit goed gedaan wordt.
 • Kunt u niet zelf uw pgb beheren? Dan mag u iemand anders daarvoor kiezen.
 • Met dit pgb mag u geen behandelingen betalen.

Voorwaarden bij een pgb voor iemand jonger dan 18 jaar

Voor de regels van dit pgb verwijzen we u door naar rijksoverheid.nl. Want wij zijn een particuliere thuiszorgorganisatie in de ouderenzorg.

Wat is de hoogte van een persoonsgebonden budget?

Welk bedrag krijgt u precies, als uw aanvraag voor een pgb goedgekeurd wordt? Hoeveel een persoonsgebonden budget bedraagt, is van tevoren moeilijk te zeggen.

De hoogte hangt onder andere af van het soort pgb dat u krijgt. En wáár u het krijgt: de tarieven variëren per gemeente. Daarnaast geldt er soms een eigen bijdrage. En ieder jaar veranderen de tarieven weer.

Deze vraag kunt u dan ook het beste stellen aan de instantie waar u het pgb moet aanvragen: uw gemeente, uw zorgverzekeraar of uw zorgkantoor. Dit hangt af van welk soort pgb u aanvraagt; zie hierboven bij de voorwaarden per pgb.

Hoe kan ik een persoonsgebonden budget aanvragen?

Hoe en waar u een pgb kunt aanvragen, hangt af van welk soort u aanvraagt:

 • Persoonsgebonden budget voor lichte hulp en ondersteuning thuis:
  • Bij uw gemeente (vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo));
  • U moet duidelijk aangeven waarvoor u het pgb aanvraagt.
 • Persoonsgebonden budget voor verpleging en verzorging thuis:
  • Bij uw zorgverzekeraar (vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw));
  • U moet een budgetplan maken. Daarin vertelt u duidelijk waarom u een pgb wilt. En waarvoor u dat gaat gebruiken.
 • Persoonsgebonden budget voor langdurige 24-uurszorg:
  • Bij uw zorgkantoor (vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz));
  • U moet een aanvraagformulier invullen. Dat kunt u bij het zorgkantoor krijgen;
  • U moet een budgetplan maken. Daarin vertelt u duidelijk waarom u een pgb wilt. En waarvoor u het gaat gebruiken. En bij wie u de zorg inkoopt;
  • U moet per zorgverlener een contract maken. En beschrijvingen van de zorg die u wilt.

U leest: het aanvragen van een pgb kan best ingewikkeld zijn. Lukt het u niet zelf? Vraag dan mensen om u heen om hulp. Misschien kan uw gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor ook helpen. Vraag daar dus naar als u contact met hen opneemt!

Kan ik meerdere pgb’s aanvragen?

Ja, dat kan. Bijvoorbeeld als u én huishoudelijke hulp nodig heeft (vanuit de Wmo), én langdurige 24-uurszorg thuis (vanuit de Wlz).