Langer thuis wonen

Veel ouderen willen langer thuis blijven wonen. Ook al gaat hun gezondheid achteruit. Zelfs met chronische, ernstige ziektes als dementie willen mensen een verhuizing naar een verpleeghuis zo lang mogelijk uitstellen.

Oudere vrouw woont nog gelukkig thuis

Ouderen willen langer thuis blijven wonen

Geldt dat ook voor uw naaste? Dan weet u ook dat deze wens problemen met zich kan meebrengen. De grote vraag is: hoe zorgt u ervoor dat uw naaste ook veilig langer thuis kan blijven wonen?

Dat bespreken we hieronder: de voor- en nadelen, en wat de mogelijkheden zijn.

De vaccinaties zijn gestart. Onze zorgstudenten doen mee aan het vaccinatieprogramma van de GGD.

Waarom blijven ouderen langer thuis wonen?

Er zijn allerlei redenen waarom ouderen langer thuis blijven wonen. Allereerst omdat ouderen dat graag zélf willen:

Veruit de meeste ouderen willen simpelweg niet verhuizen. Bijvoorbeeld omdat ze in een fijne buurt wonen. Of vanwege de mooie herinneringen aan alles wat ze in het huis hebben meegemaakt. En omdat ze niet te ver weg willen van familie, vrienden en buren.

Daarnaast houden ouderen graag de controle over hun eigen leven. Zelfstandigheid is dan ook een belangrijke reden om thuis te willen blijven wonen.

Uiteraard gaat het meestal om een combinatie van redenen.

Naast dat ouderen het zélf graag willen, stuurt de overheid er ook op. Want er zijn steeds meer ouderen in Nederland. Terwijl verpleeghuizen grote personeelstekorten hebben. Deels is het dus ook gewoon noodzaak.

Bel: 085-3013841

Hoe kunnen ouderen langer thuis wonen?

Er zijn verschillende manieren om langer thuis wonen mogelijk te maken. Zoals:

Mantelzorg
Door ouderdom redden veel ouderen het niet helemaal alleen. Zeker niet als het om dementerende ouderen gaat – of als er andere ziektes en kwalen in het spel zijn.

Dus mantelzorg – zorg door een naaste – is vaak een voorwaarde. Maar mantelzorgers kunnen het niet alleen; zij proberen zich volledig in te zetten, maar werk en privéleven vragen ook aandacht. Niet voor niets dreigen veel mantelzorgers overbelast te raken.

Gelukkig kunnen wij bijspringen; zie hieronder bij ‘Extra ondersteuning via De Thuiszorg Student’.

Hulpmiddelen
Er zijn allerlei hulpmiddelen op de markt, die het ouderen thuis makkelijker kunnen maken. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Een traplift
 • Personenalarmering
 • Krukken
 • In hoogte verstelbare bedden

Zo zijn er veel meer oplossingen voor problemen waar ouderen thuis tegen aanlopen.

Technologie (domotica)
Ook technologie wordt ingezet om langer thuis wonen mogelijk te maken voor ouderen. Dit noemen we ‘domotica’. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Systemen die dwalen bij ouderen met dementie voorkomen
 • Systemen om zorg op afstand mogelijk te maken voor mensen die langdurige zorg nodig hebben
 • Systemen die zorgen dat mensen beter hun medicijnen innemen
 • Systemen die de gezondheid van mensen automatisch monitoren
 • Systemen die alarm slaan als dagelijkse routines doorbroken worden

Het is ook een kwestie van tijd dat bijvoorbeeld zorgrobots voor iedereen betaalbaar zijn.

Persoonsgebonden budget vanuit de Wmo
De overheid stimuleert langer thuis wonen. Onder andere door hiervoor geld beschikbaar te stellen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Via deze wet kunt u bij uw gemeente een pgb aanvragen. Die kunt u voor allerlei doeleinden inzetten:

 • Betaling van mantelzorgers
 • Aanschaf van hulpmiddelen en domotica
 • Extra hulp en ondersteuning thuis (zie hieronder)

De voordelen van langer zelfstandig thuis wonen

Waarom is dat langer zelfstandig thuis wonen zo belangrijk? Door langer thuis te wonen hoeft uw dierbaren geen afscheid te nemen van de vertrouwde omgeving. Denk hierbij aan de woning met geliefde spulletjes, die vriendelijke buren, het balkonnetje of het tuintje maar ook de directe omgeving. Bovendien bepaalt uw dierbare zelf hoe zijn of haar leefomgeving eruit ziet.

Het allerbelangrijkste: langer zelfstandig thuis wonen betekent ook meer sociale (en vertrouwde) contacten. Ouderen die langer thuis wonen voelen zich zowel mentaal als fysiek een stuk sterker en prettiger. Depressies komen minder vaak voor.

Extra ondersteuning via De Thuiszorg Student
Hoe kunt u als mantelzorger ervoor zorgen dat u langer thuis wonen mogelijk maakt zonder dat u hier al uw energie in steekt? Dat kan met seniorenondersteuning via De Thuiszorg Student:

Wij bieden lichte ondersteuning bij dagelijkse bezigheden die langer zelfstandig thuis wonen voor ouderen mogelijk maakt.

Denk aan boodschappen doen of koken, iets opruimen of tuinieren. Kleine bezigheden waar u zelf niet bij stilstaat maar die wel belangrijk zijn om langer thuis te wonen.

Door lichamelijke of psychische klachten, maar ook door dementie, is het voor ouderen vaak lastig om juist deze kleine dingen te doen. Daarom bieden we deze zorg voor ouderen thuis.

Onze hulp kunt u inkopen met een pgb. Maar óók zonder: wij bieden particuliere thuiszorg, waar u geen indicatie voor nodig hebt. U bepaalt zelf of, wanneer en hoeveel hulp u via ons inschakelt.

De voordelen van langer zelfstandig thuis wonen

Langer thuis blijven wonen heeft allerlei gevolgen. Zowel positieve als negatieve. We beginnen met de voordelen:

 • Thuis zijn ouderen gelukkiger; dit is onderzocht. Onder andere omdat ze geen afscheid hoeven te nemen van hun vertrouwde omgeving en de mensen die daar zijn. Denk hierbij aan de woning met geliefde spulletjes, die vriendelijke buren, het balkonnetje of het tuintje, maar ook de directe omgeving.
 • Thuis zijn ouderen eigen baas; ze bepalen zelf precies wat er in huis gebeurt en wie er langskomen.
 • Thuis wonen is goedkoper; een verzorgingshuis kost vaak meer geld dan de lasten van thuis blijven wonen.
 • Het allerbelangrijkste: thuis wonen betekent meer sociale (en vertrouwde) contacten. Daarom voelen deze ouderen zich zowel mentaal als fysiek een stuk sterker en prettiger. Komt eenzaamheid minder voor. Evenals depressies.

De nadelen van langer thuis wonen

De hierboven beschreven voordelen, kunnen juist voor andere als nadeel uitpakken:

 • Thuis kunnen ouderen eenzaam worden; niet alle ouderen zijn thuis gelukkiger. Bijvoorbeeld als hij of zij geen of te weinig sociale contacten heeft.
 • Thuis hulp regelen kan lastig zijn; niet alle ouderen krijgen een indicatie voor thuiszorg, bijvoorbeeld. Of kunnen een pgb krijgen om zelf hulp in te kopen.
 • Thuis blijven wonen kan ook juist duurder zijn

Neem contact op

Langer zelfstandig thuis blijven wonen dankzij ons aanbod

Laten we er samen aan werken om uw dierbare zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Zonder dat dit u te veel energie kost. De Thuiszorg Student zet zich in voor een goede mentale gezondheid van ouderen. Dit doen we met een groep enthousiaste en actieve studenten.

Onze studenten staan klaar om uw dierbare op alle mogelijke manieren te ondersteunen. Maar ook om het sociale leven van uw naaste te verrijken. Een maatje of iemand om mee te praten: dit voorkomt eenzaamheid. Net zo vaak als nodig is, want onze studenten zijn meerdere keren per week inzetbaar. Met een minimum van 2 uur per week.

Onze zorgstudenten werken Coronaproof – Lees onze corona maatregelen

Seniorenondersteuning regelen via De Thuiszorg Student

Wilt u via ons extra ondersteuning inschakelen? Neem dan contact met ons op.

Vervolgens gaan wij voor de beste match tussen 1 van onze studenten en uw dierbare. Hierbij kijken we naar jullie wensen en behoeften, én het karakter van de student en uw familielid. Met de beste match ontstaat er een mooie relatie tussen jong en oud. Zo voelt uw dierbare zich prettig bij onze ondersteuning.

Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw naaste langer thuis kan wonen. Daar maken we ons sterk voor.

De Thuiszorg Student biedt particuliere thuiszorg en kan al op korte termijn worden ingezet.