De ziekte van Alzheimer

Oudere vrouw kijkt verdrietig uit het raam. De Thuiszorg Student kan helpen met alzheimer.

De ziekte van Alzheimer, in het kort Alzheimer, is de meest voorkomende vorm van dementie. In zo’n 70 procent van de gevallen gaat het om deze ziekte. Niet alleen is het de vorm die het meest voorkomt, het is ook nog eens de meest ernstige variant van dementie. De ziekte van Alzheimer heeft een grillig verloop, iedere persoon heeft met andere symptomen en gevolgen te maken. Toch zijn er veel ‘hints’ die kunnen wijzen op (beginnende) Alzheimer. Het lastige van deze symptomen is dat ze apart van elkaar ook heel goed een andere oorzaak kunnen hebben. Voorbeelden hiervan zijn stress of vermoeidheid. Wanneer u meerdere symptomen herkent, die bovendien langere tijd aanhouden, is het wellicht verstandig om navraag te doen bij uw huisarts.

De vaccinaties zijn gestart. Onze zorgstudenten doen mee aan het vaccinatieprogramma van de GGD.

Onze zorgstudenten werken Coronaproof – Lees onze corona maatregelen

Bel: 085-3013841

Mensen die te maken krijgen met dementie, in dit geval de ziekte van Alzheimer, hebben vaak moeite met:

  • Een gesprek volgen
  • Plannen maken
  • Problemen oplossen
  • Beslissingen nemen
  • Aanleren van nieuwe informatie
  • Herkennen van voorwerpen en geluiden (en waar ze bij horen)
  • Het beoordelen van situaties

Ook stemmingswisselingen of veranderingen in het karakter kunnen voorkomen. Zo kan iemand bijvoorbeeld sneller achterdochtig of agressief gaan reageren.

Oorzaak en verloop

Wanneer er sprake is van de ziekte van Alzheimer, ontstaan er in de zenuwcellen van de hersenen ophopingen van een specifiek eiwit. Het gaat dan om het eiwit beta-amyloïd. Vanwege deze ophopingen, die ontstaan doordat de afbraak van het eiwit niet goed verloopt, gaan de zenuwcellen en verbindingen tussen de zenuwcellen als het ware kapot. Uiteindelijk leidt dit tot het sterven van hersencellen.

Zoals gezegd kent de ziekte van Alzheimer een grillig verloop. De ene persoon kan heel lang in de beginfase blijven zitten, terwijl een ander snel achteruit gaat. In het begin zijn de symptomen niet duidelijk of niet altijd aanwezig. Hierdoor worden ze vaak onterecht verkeerd opgevat en denkt men niet direct aan dementie. Hoe verder de ziekte van Alzheimer gevorderd is, hoe meer iemand afhankelijk wordt van de hulp van anderen. Degene die aan dementie lijdt zal over het algemeen sterk verzwakken. Er kunnen bovendien luchtwegontstekingen ontstaan, of problemen met het evenwicht waardoor het risico op een ernstige val vergroot wordt.

Is Alzheimer te voorkomen?

Veel ouderen krijgen te maken met een vorm van dementie. Soms is dat onontkoombaar, maar door gezond te leven is het risico op dementie toch te verminderen. Een groot aantal onderzoekers gelooft dat 5 tot 10 procent van de gevallen te voorkomen is wanneer men een gezonde leefstijl aanhoudt. Dit houdt meestal in: niet roken, hoge bloeddruk voorkomen, veel bewegen en gezond eten. Een streng dieet is daarbij niet altijd nodig, maar onderzoek heeft aangetoond dat diabetes en overgewicht zeker risicofactoren zijn als het gaat om dementie.

Lees onze meestgestelde vragen over dementie

Thuis verzorgd worden

Voor mensen die lijden aan de ziekte van Alzheimer, is vertrouwdheid vaak erg belangrijk. Mensen streven er dan ook naar om zo lang mogelijk in hun eigen huis te blijven wonen, omgeven door hun eigen spullen en herinneringen. In veel gevallen is dat mogelijk, door voor de juiste zorg te kiezen. Zo kunt u, wanneer u de diagnose Alzheimer hebt gekregen, bijvoorbeeld gebruikmaken van (particuliere) thuiszorg. Dit kan zowel met zorg van onze zorgstudenten of met intensieve zorg bij Alzheimer van ons zusterbedrijf Zuster Jansen. Deze hulp kan dag en nacht worden ingezet en is niet alleen voor u, maar ook voor uw naaste familieleden en eventuele partner vaak een welkome ondersteuning.

De Thuiszorg Student biedt particuliere thuiszorg en kan al op korte termijn worden ingezet.