Mantelzorg

Dochter is mantelzorger van haar moeder. De Thuiszorg Student kan helpen met zware mantelzorg te ontnemen.

Als mantelzorger heeft u de zorg voor uw dementerende, hulpbehoevende of chronisch zieke familielid (of vriend, buurman of kennis) op zich genomen. En dat kan (heel) zwaar zijn. Maar u hoeft er niet alleen voor te staan:

U kunt ondersteuning krijgen, bijvoorbeeld via De Thuiszorg Student. Deze pagina is uw startpunt voor meer informatie over:

  • Wat er van u als mantelzorger verwacht wordt
  • Hoe het met mantelzorgvergoeding zit
  • Welke soorten ondersteuning u kunt krijgen

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg betekent dat iemand voor een naaste zorgt. Meestal gaat het om familie. Mantelzorg is vrijwillig en onbetaald.

Wat wordt er van u verwacht als mantelzorger? U bent geen beroepsmatige zorgverlener maar heeft wel een aantal zorgtaken. Denk hierbij aan persoonlijke verzorging, sociaal contact, gezelschap, troost of een luisterend oor.

Verder lezen over wat mantelzorg is >

Mantelzorg in Nederland

1 op de 3 Nederlanders is mantelzorger. Dit betekent dat Nederland ruim 4 miljoen mantelzorgers telt. In de meeste gevallen verleent een mantelzorger minimaal 8 uur per week (intensieve) zorg aan een naaste.

Maar er zijn ook mantelzorgers die langer bezig zijn met hun taak: soms wel 24 uur per dag, 7 dagen per week. En dat voor langere tijd, bijvoorbeeld 6 maanden of langer.

Geldt dit ook voor u? Onderschat uw taak dan niet. Want voordat u het weet, raakt u overbelast. Vraag op tijd om hulp!

De vaccinaties zijn gestart. Onze zorgstudenten doen mee aan het vaccinatieprogramma van de GGD.

Bel: 085-3013841

Overbelasting bij mantelzorgers

Mantelzorgers lopen grote risico’s om overbelast te raken. Meer dan 400.000 mantelzorgers in Nederland zíjn op dit moment al overbelast. Dit risico loopt u ook!

Om overbelasting te voorkomen, is het allereerst goed om te weten wat de oorzaken zijn. Want alleen dan kunt u de gevolgen (die ernstig kunnen zijn) voorkomen.

Verder lezen over overbelasting bij mantelzorgers >

Hulp voor de mantelzorger

Een mantelzorger heeft het dus vaak zwaar. Zorgen voor iemand is natuurlijk een mooi gebaar. Maar het kost veel tijd en energie. Vaak gaat dit ten koste van het eigen sociale leven, het gezin, werk of zelfs de gezondheid. Maar u staat er gelukkig niet alleen voor. Er zijn verschillende vormen van ondersteuning mogelijk.

Denk allereerst aan respijtzorg. Dat is vervangende mantelzorg, waarbij alle of veel taken u uit handen genomen worden. Bijvoorbeeld de hulpbehoevende/oudere gezelschap houden, boodschappen doen, wandelen of fietsen, samen koken en/of een hobby doen.

Respijtzorg kan door familieleden of vrienden gegeven worden. Maar heeft u die mogelijkheid niet? Dan kunt u ook iemand inhuren. Bijvoorbeeld een zorgstudent via De Thuiszorg Student.

Daarnaast zijn er meer soorten mantelzorgondersteuning >

Kosten en vergoedingen

Als mantelzorger maakt u extra kosten, bijvoorbeeld voor respijtzorg via De Thuiszorg Student. Gelukkig kunt u de kosten die u maakt, op verschillende manieren verlichten:

  • U heeft via uw zorgverzekering soms recht op een vergoeding voor mantelzorg. Wel alleen in de aanvullende verzekering. Vraag hiernaar bij uw zorgverzekering.
  • In sommige gevallen kan degene voor wie u zorgt, een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen. Daarmee kan hij of zij zelf zorg inkopen. Het bedrag mag de ontvanger ook gebruiken om u als mantelzorger te betalen. (Verder lezen over mantelzorg en het pgb >)
  • Gemeentes zijn verplicht om ieder jaar een mantelzorgwaardering uit te geven. Dat kan een geldbedrag zijn. Maar soms kiezen ze ervoor om bijvoorbeeld een activiteit te organiseren. Vraag hiernaar bij uw gemeente.
  • Tot slot kunt u sommige zorgkosten ook aftrekken van uw inkomstenbelasting. Welke en hoe precies? Informeer hiernaar bij een belastingadviseur.

Mantelzorg en werk

Mantelzorgers raken vaak ook overbelast als zij het moeten combineren met hun werk. Geldt dat ook voor u? Maak dit dan bespreekbaar met uw werkgever. Er is vaak meer mogelijk dan u denkt.

En hoe zit het eigenlijk met uitkeringen? Kunt u als mantelzorger een uitkering krijgen of behouden? Moet u tóch solliciteren als u al mantelzorger bent? Deze en andere vragen over dit onderwerp hebben we overzichtelijk voor u op een rij gezet:

Verder lezen over mantelzorg en een uitkering >

Mantelzorgverklaring

Soms kunt u gevraagd worden naar een mantelzorgverklaring. Bijvoorbeeld wanneer u een mantelzorgwoning wilt bouwen. Of zodat u niet hoeft te solliciteren als u een uitkering krijgt.

Wat is zo’n verklaring precies? En hoe kunt u dit krijgen? Ook die informatie hebben we voor u verzameld:

Verder lezen over de mantelzorgverklaring >

Mantelzorgondersteuning van De Thuiszorg Student

Met een enthousiast team van uitstekende studenten ondersteunen we mantelzorgers. Onze mantelzorgondersteuning bestaat uit het ontlasten van mantelzorgers zodat deze meer vrije tijd overhouden of minder stress ervaren. Herkent u zich in de zware taken die mantelzorg met zich meebrengt? U bent niet de eerste en zeker niet de laatste die voor mantelzorgondersteuning kiest.

We matchen een van onze studenten met uw naaste. Met onze ervaring en kijk op de mantelzorg weten we precies wat u en uw naaste nodig hebben. Natuurlijk alles in overleg: u weet als geen ander hoe wij u kunnen ontzorgen. De Thuiszorg Student biedt particuliere thuiszorg en kan al op korte termijn worden ingezet.

Maak kennis met onze dienstverlening en vraag mantelzorgondersteuning en de bijbehorende mantelzorgvergoeding aan.

Onze zorgstudenten werken Corornaproof – Lees onze corona maatregelen