Huiskamerbegeleiding van De Thuiszorg Student

Mantelzorg betalen uit het pgb?

Kunt u een mantelzorger betalen uit het pgb? Kunt u daarmee bijvoorbeeld uw partner of iemand anders uit uw familie een vergoeding betalen?

Het eenvoudige antwoord is: ja. Maar daar kleven wel voorwaarden aan.

Wat is het verschil tussen mantelzorg en pgb?

Mantelzorg betekent dat u onbetaald voor iemand zorgt, bijvoorbeeld uw partner, vriend, buur of kennis. Vaak gebeurt dit als een partner dementie krijgt. Of invalide wordt op latere leeftijd.

Een pgb (persoonsgebonden budget) is een budget dat iemand krijgt toegekend, op basis van een ziekte of handicap. Met het pgb kan iemand vervolgens zelf hulp inkopen.

Voorwaarden

U mag een pgb gebruiken voor mantelzorg. Anders gezegd: vanuit een pgb kan een mantelzorger betaald krijgen. Als u dat doet, moet u zich houden aan de volgende voorwaarden:

  • U moet een zorgovereenkomst (een soort contract) afsluiten met uw mantelzorger. Een model hiervoor vindt u bij op svb.nl.
  • De mantelzorger moet echt de hulp verlenen die in de overeenkomst staat beschreven.

Tarieven

Pgb kan dus voor mantelzorg ingezet worden als vergoeding. Maar wat voor tarief kunt u daaraan hangen? Is er een soort minimum uurloon?

Huurt u met uw pgb een professionele zorgverlener in? Dan gelden er minimumtarieven voor het uurloon.

Maar voor een mantelzorger bestaan die minimumtarieven niet. Althans: niet wettelijk. Meestal bepaalt een gemeente zelf wat het tarief is dat een mantelzorger krijgt. Dat ligt meestal lager dan voor een professionele zorgverlener.

Informeer hier dus naar bij uw gemeente.

Voor- en nadelen van een pgb inzetten voor mantelzorg

Betaalt u iemand vanuit uw pgb, of bent u mantelzorger en wordt u betaald vanuit een pgb? Dan zijn er zowel voor- als nadelen. De nadelen gelden vooral voor degene die mantelzorg geeft.

Voordelen:

  • Degene die mantelzorg ontvangt, heeft eigen regie over deze zorg
  • Degene die mantelzorg geeft, kan zijn/haar inkomen aanvullen

Nadelen (voor degene die betaald krijgt uit een pgb):

  • U bouwt geen pensioen op
  • U wordt niet vervangen als u ziek of arbeidsongeschikt wordt
  • U krijgt geen geld als u ziek of arbeidsongeschikt wordt
  • Uw inkomen valt weg als de mantelzorg stopt (bijvoorbeeld door overlijden van de zorgvrager). U heeft ook geen recht op WW, en zelfs niet eens op bijstand
  • U betaalt inkomstenbelasting over het geld dat u uit het pgb krijgt

Pgb voor mantelzorg aanvragen

U vraagt in principe geen pgb speciaal voor mantelzorg aan. U kunt wel een pgb aanvragen op basis van een indicatie. Oftewel: op basis van de ziekte of handicap die bij u is vastgesteld.

Als u eenmaal een pgb toegekend hebt gekregen, kunt u dat via een zorgovereenkomst inzetten voor mantelzorg.

Pgb inzetten voor (laagdrempelige) particuliere thuiszorg

Besluit u om uw pgb niet in te zetten voor mantelzorg? Dan zijn er andere manieren om het budget te besteden. Oók om uw mantelzorger te ondersteunen en/of te ontlasten. Namelijk:

(Extra) zorg inkopen bij de particuliere thuiszorg. Ook dan bepaalt u helemaal zelf welke zorg u inkoopt.

Met De Thuiszorg Student leveren wij laagdrempelige thuiszorg: lichte zorgtaken door een zorgstudent. Bijvoorbeeld samen wandelen of fietsen. Tuinieren. Of simpelweg gezelschap houden. Zo’n zorgstudent kan ook even de zorg van uw mantelzorger overnemen, zodat die tijd voor zichzelf heeft.

Neem contact op

Bent u op zoek naar particuliere thuiszorg? De Thuiszorg Student levert laagcomplexe thuiszorg en kan per direct starten. Bekijk ons hele zorgaanbod.

Auteur: Just

Just schrijft blogartikelen en doet werving en selectie