Mantelzorg en uitkering

Mantelzorg en uitkering

Kunt u als mantelzorger een uitkering krijgen? En zo ja, gelden daar dan nog speciale regels voor? Hoe zit het bijvoorbeeld met de plicht om te solliciteren?

Al uw vragen beantwoorden we hieronder.

Mantelzorg en WW

Kreeg u al een WW-uitkering toen u mantelzorger werd? Of bent u werkeloos geworden terwijl u ook mantelzorger bent? Dan moet u het volgende weten:

WW-uitkering behouden

U kunt ‘gewoon’ uw WW-uitkering behoudens tijdens de periode dat u mantelzorger bent. Mantelzorg is immers geen betaald werk. U bent officieel nog steeds werkeloos.

WW-uitkering aanvragen

Ook als u werkeloos wordt terwijl u mantelzorger bent, heeft u recht op een WW-uitkering. Die kunt u dan aanvragen bij het UWV.

Speciale regelingen voor mantelzorg

U hoeft misschien niet te solliciteren
Normaal gesproken moet u solliciteren als u een WW-uitkering krijgt. Maar wanneer u mantelzorger bent, hoeft dat misschien niet. Ook hoeft u misschien geen re-integratietraject te doen.

Dat is het geval wanneer u zo veel mantelzorg verleent, dat er geen ruimte meer is voor betaald werk. Het UWV bepaalt of dit zo is. Misschien vragen ze daarbij om een mantelzorgverklaring.

Iedere 6 maanden kijkt het UWV of u nog steeds te veel mantelzorg verleent om te kunnen werken.

Mantelzorgjaren tellen mee voor arbeidsverleden
Heeft u vóórdat u werkeloos werd mantelzorg verleend? Dan kunnen die voor de helft meetellen voor uw arbeidsverleden. Maar alléén als u als mantelzorger betaald werd vanuit een pgb.

Dit kunt u aangeven wanneer u uw WW-uitkering aanvraagt.

Dit heet het ‘mantelzorgforfait’.

Mantelzorg en bijstand

Ook wanneer u een bijstandsuitkering krijgt of wilt aanvragen, staat dit in principe los van uw taak als mantelzorger.

In sommige gemeentes hoeft u niet te solliciteren als uw mantelzorgtaak daar te zwaar voor is. Ook hoeft u in sommige gemeentes geen tegenprestatie te leveren voor de bijstandsuitkering.

Informeer hiernaar bij uw gemeente.

Let daarnaast op het volgende:

  • Als u meer dan de helft van de week woont bij degene voor wie u zorgt, kunt u als ‘gezamenlijk huishouden’ worden gezien. Dan kunt u minder uitkering krijgen, of deze zelfs kwijtraken. Dit geldt NIET voor ouders en kinderen.
  • Hoe meer mensen in een huishouden wonen, hoe lager uw bijstandsuitkering is.

Mantelzorg en WIA-uitkering

Al het bovenstaande geldt ook voor de WIA-uitkering. Inclusief het mantelzorgforfait.

Uitkering bij mantelzorg voor zelfstandigen

In Nederland kunnen zelfstandigen geen uitkering aanvragen. Dus ook niet als u door uw taak als mantelzorger geen tijd meer heeft om te werken.

Dit is in België sinds 2015 anders: daar kunnen zelfstandigen wél een uitkering aanvragen.

Is een uitkering tijdens mantelzorg belastbaar?

Ja, een uitkering is altijd belastbaar, óók als u mantelzorg verleent. Dit heet loonheffing, en wordt ingehouden door de organisatie die de uitkering betaalt.

Soms kunt u kosten die u maakt voor de mantelzorg aftrekken van de belasting.

Eenmalige uitkering bij mantelzorg

Gemeentes zijn ieder jaar verplicht om de mantelzorgwaardering in te vullen. Hoe ze dit doen, mogen ze zelf weten. Sommige gemeentes doen dat met een eenmalige jaarlijkse ‘uitkering’ (eigenlijk een vergoeding). Informeer bij uw gemeente hiernaar.

Verder lezen over mantelzorgondersteuning >

Heeft u advies nodig over uw uitkering als mantelzorger?

U kunt ons altijd vrijblijvend om advies vragen. Over alles wat met mantelzorg te maken heeft, dus óók een uitkering.

Neem contact op

Bent u op zoek naar particuliere thuiszorg? De Thuiszorg Student levert laagcomplexe thuiszorg en kan per direct starten. Bekijk ons hele zorgaanbod.

Auteur: Just

Just schrijft blogartikelen en doet werving en selectie