Investeringen in de zorg. De Thuiszorg Student kan helpen.

Waarom investeringen in de zorg noodzakelijk zijn

Zorgorganisaties, beroepsorganisaties  en vakbonden benadrukken wederom: het gaat niet goed met de zorg in Nederland. Investeringen zijn absolute noodzaak. Waarom precies? En wat moet er dan gebeuren?

De verenigde organisaties noemen onder andere de volgende prangende redenen die onmiddellijke investeringen in de zorg noodzakelijk maken:

 • De kwaliteit van zorg staat onder onhoudbare druk
  Zo kunnen mensen die thuis willen overlijden, dat vaak niet. Want er is op meerdere plaatsen een gebrek aan wijkverpleging.
 • De wachtlijsten worden steeds langer
  Zo’n 170.000 mensen moeten wachten op een operatie.
 • De uitstroom van zorgpersoneel is groot
  Veel mensen willen niet meer in de zorg werken, vanwege alle problemen die er zijn. Zo geven veel IC-verpleegkundigen er de brui aan. Daardoor zijn er steeds minder IC-bedden beschikbaar – en dat in coronatijd.
 • De zorgvraag loopt alleen maar op
  Nederland vergrijst; dat weet iedereen. Ons land telt steeds meer 80- en 90-plussers. Die leeftijdsgroepen hebben meer zorg nodig dan jonge mensen.
 • Het aantal mantelzorgers neemt alleen maar af
  Hoewel het aantal ouderen toeneemt, neemt het aantal mogelijke mantelzorgers in hun netwerk af. Latere generaties hebben bijvoorbeeld minder kinderen, dus ook minder mensen om de zorg over te verdelen.

Vanwege bovenstaande punten spreken de briefschrijvers zelfs van een ‘permanente zorgcrisis’. Zij wijzen op de grote maatschappelijke waardering voor de zorg in coronatijd. Zo stonden we allemaal te applaudisseren voor zorgmedewerkers die nóg harder moesten werken.

Nu – zo staat er in de oproep aan het kabinet – is het tijd om die waardering om te zetten in investeringen. Maar waar te beginnen?

Eerste punt van actie: investeer in zorgprofessionals

Zoals gezegd: de uitstroom van zorgprofessionals draagt in hoge mate bij aan de problemen. Immers, hoe minder gekwalificeerd personeel, hoe minder zorg er gegeven kan worden.

Waarom is die uitstroom zo groot? Antwoord: omdat er niet goed voor het personeel gezorgd wordt:

 • De salarissen zijn laag, maar liefst 6 tot 9 procent lager dan in de marktsector en publieke sector.
 • De werkdruk is te hoog en wordt alleen maar hoger, onder andere door meer papierwerk en prestatiewerken.

Daarom willen de samenwerkende partijen dat de salarissen flink omhooggaan. En dat er meer geïnvesteerd wordt in scholing en ontwikkeling van personeel.

Zal politiek Nederland luisteren?

Demissionair minister De Jonge begrijpt de oproep. Maar hij lijkt niet direct bereid tot actie. Want, zo zegt hij, ‘de arbeidsvoorwaarden zijn onlangs al verbeterd met veel extra geld’.

Daarnaast vindt hij dit onderwerp meer iets voor het volgende kabinet: ‘Wij zijn natuurlijk demissionair.’ Er moet aan de formatietafel over gepraat worden, vindt De Jonge.

Auteur: redactie Just

(Bron: nos.nl)