Student geeft senior gezelschap in het park

Wat is respijtzorg?

Respijtzorg (of: vervangende zorg) betekent dat de taken van een mantelzorger even worden overgenomen. Zo krijgt de mantelzorg rust en ruimte voor zichzelf. Want mantelzorg kan heel zwaar zijn; veel mantelzorgers houden het maar moeilijk vol of raken zelfs overbelast. Respijtzorg kan dit voorkomen. De zorg kan gegeven worden door een vrijwilliger of een betaalde (professionele) kracht van een zorgorganisatie.

Respijtzorg kan allerlei vormen aannemen, van professionele zorg zoals particuliere thuiszorg tot ‘slechts’ enkele uren per dag gezelschap. Welke respijtzorg nodig is en voor hoe lang, wordt afgestemd op de behoeftes van de mantelzorger en degene die de hulp nodig heeft.

Voorbeelden van professionele respijtzorg zijn:

  • Verpleging
  • Nachtzorg
  • Dagbesteding

Particuliere thuiszorgorganisatie Zuster Jansen biedt professionele respijtzorg.

Voorbeelden van lichte vormen van respijtzorg zijn:

De Thuiszorg Student biedt lichte respijtzorg door zorgstudenten.

Direct respijtzorg regelen | Zorgstudent worden

Definitie in de (online) woordenboeken

Een andere definitie van respijtzorg is ‘vervangende zorg’. Die betekenis zie je ook duidelijk terug in de beschrijvingen van andere (online) woordenboeken:

Tijdelijke professionele hulp via de AWBZ wanneer mantelzorgers de gebruikelijke zorg gedurende een korte periode niet kunnen verlenen, bijvoorbeeld doordat zij overbelast zijn. De mantelzorger kan zodoende even ‘op adem komen’, om daarna de zorg weer op zich te nemen. (Bron: encyclo)

Respijtzorg biedt de mogelijkheid om de mantelzorgers de zorg van hun zorgvrager even over te laten nemen. De bedoeling is dat de zorggever even rust en vrij kan nemen van de zorg dat hij/zij dag en nacht moet geven. (Bron: wikipedia)

Respijtzorg is een tijdelijke en volledige overname van zorg met als doel de mantelzorger

een adempauze te geven. Respijtzorg is een vorm van mantelzorgondersteuning. We noemen het ook wel vervangende mantelzorg.(Bron: mantelzorg)

Veelgestelde vragen over respijtzorg

Is het ‘vervangende zorg’ of ‘respijtzorg’?

‘Respijtzorg’ en ‘vervangende zorg’ zijn synoniemen van elkaar. Ze betekenen dus precies hetzelfde. De term ‘respijtzorg’ is bedacht omdat ‘respijt’ onder andere ‘adempauze’ of ‘onderbreking’ betekent. Dat dekt de lading dus mooi: bij respijtzorg krijgt de mantelzorger letterlijk een adempauze doordat zijn of haar zorgtaken (tijdelijk) onderbroken (eigenlijk: overgenomen) worden.

Wat kost respijtzorg?

Aangezien er vele vormen van respijtzorg zijn, is het moeilijk te zeggen wat het gaat kosten. Soms is vervangende zorg zelfs gratis, als het door vrijwilligers gedaan wordt.

Respijtzorg door betaalde krachten of zorgprofessionals kost natuurlijk wel geld. In dat geval kunt u misschien vergoeding krijgen. Bijvoorbeeld via de:

  • Wet langdurige zorg (Wlz): krijgt degene die hulp krijg zorg vanuit de Wlz? Dan kan vanuit het persoonsgebonden budget (pgb) óók respijtzorg ingekocht worden. Dit kunt u aanvragen bij het zorgkantoor in uw regio.
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): u kunt óók een pgb krijgen via de Wmo. Ook daarmee kunt u respijtzorg inkopen. Hiervoor moet u bij uw gemeente zijn.
  • Zorgverzekeraar: sommige verzekeraars vergoeden vervangende zorg vanuit de aanvullende verzekering. Vraag hier dus naar bij uw verzekeraar!

Lees verder over hoe u een pgb kunt aanvragen >

Ook zonder vergoeding kunt u natuurlijk respijtzorg krijgen. Alleen moet die zorg dan vanuit eigen zak betaald worden. Gelukkig hoeft het niet duur te zijn, vooral als het om lichte zorg gaat zoals De Thuiszorg Student biedt.

Kan ik via mijn zorgverzekering respijtzorg krijgen?

Misschien! Zoals hierboven ook te lezen is, zijn er zorgverzekeraars die vervangende zorg opgenomen hebben in de aanvullende pakketten. Kijk op de website van uw zorgverzekeraar, of neem contact met hen op.

Wie verleent respijtzorg?

Respijtzorg door vrijwilligers

U kunt proberen om vrijwilligers te vinden voor respijtzorg. Dat kan bijvoorbeeld een familielid zijn. Of buren of vrienden.

De vraag is natuurlijk wel of deze mensen beschikbaar zijn. En voor hoe lang dan precies.

En als u geen groot netwerk heeft, kan het lastig zijn om op deze manier respijtzorg te regelen.

Respijtzorg door professionals

Een andere optie is om professionals respijtzorg te laten verzorgen. Soms kan dat ook niet anders, als het om vormen van hulp gaat die alleen door een gediplomeerde zorgverlener verleend mogen worden.

Anders kan de vervangende hulp ook heel goed door ongediplomeerde zorgstudenten gegeven worden. Dan hebben we het dus over lichte ondersteuning in de vorm van gezelschap, bezoek en huishoudelijke hulp.

Respijtzorg via De Thuiszorg Student

Bent u mantelzorger of zorgvrager, en zoekt u laagdrempelige respijtzorg? Via De Thuiszorg Student heeft u die snel gevonden. We hebben een landelijk netwerk van betrouwbare zorgstudenten, die bewust voor een zinvolle bijbaan in de ouderenzorg kozen. Zij zijn graag van betekenis voor ouderen én hun mantelzorgers.

Na uw aanmelding kunnen we op zeer korte termijn starten met de vervangende zorg.

Direct respijtzorg regelen

Neem contact op

Bent u op zoek naar particuliere thuiszorg? De Thuiszorg Student levert laagcomplexe thuiszorg en kan per direct starten. Bekijk ons hele zorgaanbod.

Auteur: Just

Just schrijft blogartikelen en doet werving en selectie