mantelzorgvergoedingen. De Thuiszorg Student kan u helpen bij de aanvraag hiervan.

Mantelzorgvergoedingen

Mantelzorger bent u uit liefde voor uw naaste. Maar de gevolgen voor uzelf kunnen soms helaas groot zijn. Zo kan de zorg emotioneel zwaar zijn, maar ook financiële gevolgen hebben. Want misschien kunt u minder of zelfs helemaal niet meer werken.

Dus is uw vraag terecht: bestaan er mantelzorgvergoedingen om uw financiële druk te verlichten? Het antwoord is: ja, ook al zijn de mogelijkheden beperkt. Hieronder zetten we op een rij op welke vergoedingen u misschien recht heeft.

Belastingdienst

De zorgkosten die u als mantelzorger maakt, kunt u soms aftrekken van uw inkomstenbelasting. Bijvoorbeeld kosten voor tandarts, fysiotherapie, steunzolen en medicijnen. Maar let op:

Ieder jaar veranderen de belastingregels hiervoor. Dus zoek van tevoren goed uit wat u wel of niet mag aftrekken.

Verder lezen: Is mantelzorg aftrekbaar van de belasting? >

Erfenis

Heeft u jaren voor iemand gezorgd waarvan u géén bloedverwant bent (dus (groot)ouder of (klein)kind)? Dan kunt u na overlijden van deze persoon een groter deel van de erfenis krijgen.

Hierbij gelden onder andere de volgende voorwaarden:

  • Zowel u als degene waar u voor zorgt of zorgde, moeten meerderjarig zijn
  • Jullie moeten ingeschreven staan op hetzelfde adres
  • Jullie moeten minimaal 6 maanden een samenlevingscontract hebben (gehad), waarin een wederzijdse zorgverplichting is opgenomen

Deze regeling geldt dus niet wanneer u bijvoorbeeld voor uw ouders, kind, moeder of andere familie zorgde. In de praktijk gaat het meestal om iemand die voor zijn/haar partner zorgde: u zorgde voor uw echtgenoot/echtgenote, en heeft recht op een beloning voor al uw werk.

Een advocaat kan u hier meer over vertellen.

Gemeente

Helaas kunt u van de overheid niet heel veel verwachten qua vergoedingen voor mantelzorg. Ook vanuit de Wmo zijn hier geen voorzieningen voor getroffen. Toch doen veruit de meeste gemeenten wel íets. Bijvoorbeeld:

  • Vergoeding van reiskosten. Soms in de vorm van een km-vergoeding, soms in de vorm van een OV-kaart.
  • Vergoeding van parkeerkosten of een parkeervergunning in binnensteden.
  • Mantelzorgwaardering (voorheen het ‘mantelzorgcompliment’). Soms in de vorm van een vergoeding, soms in de vorm van een waardebon of georganiseerde dag.

Informeer bij uw gemeente wat er mogelijk is.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Krijgt degene waar u voor zorgt een pgb? Dan is het mogelijk dat u daaruit een vergoeding per uur krijgt. Maar hier kleven wel vele voorwaarden aan.

Zo moet u een contract opstellen met degene met het pgb. En betaalt u inkomstenbelasting over deze vergoeding.

Ook goed om in het achterhoofd te houden: u heeft niet dezelfde rechten als iemand in loondienst. Denk aan pensioenopbouw of doorbetaling wanneer u ziek bent.

Let op: het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht een mantelzorgvergoeding uit een pgb te krijgen.

Verder lezen: Mantelzorg betalen uit het pgb? >

Uitkering

Kunt u een uitkering aanvragen als mantelzorger, zodat u per maand nog op geld kunt rekenen? Ja, want een uitkering en mantelzorg staan volledig los van elkaar. Dat wil dus zeggen dat:

  • Als u al een uitkering kreeg, u die behoudt wanneer u mantelzorger wordt
  • Als u werkeloos wordt terwijl u mantelzorger bent, gewoon een uitkering kunt krijgen

Omdat u mantelzorger bent, kunnen er speciale regelingen voor u gelden. Zo hoeft u misschien niet te solliciteren.

Verder lezen: Mantelzorg en uitkering >

Zorgverzekering

Veel verzekeraars geven vergoedingen voor mantelzorg. Op Zorgwijzer.nl staat een actueel overzicht hiervan, per zorgverzekeraar en soort verzekering.

Gaat het om mantelzorg na letselschade door een ongeval? Dan betalen verzekeraars meestal een vergoeding. Dit is rond de 10 euro per uur, hoewel hier vaak discussie over bestaat. Informeer hiernaar bij uw verzekeraar.

U kunt als mantelzorger altijd ondersteuning krijgen

Krijgt u geen of weinig vergoeding voor uw werk als mantelzorger? Heeft u behoefte aan meer vrije tijd, advies of hulp bij uw zorgtaken? Bekijk alle mogelijkheden voor mantelzorgondersteuning >

Zo kunt u denken aan respijtzorg door een zorgstudent. Iemand die iedere week een aantal uur langskomt, om de last van uw schouders te nemen. Zodat u uw handen vrij heeft om te werken, uit te rusten óf te genieten van uw vrije tijd.

Bekijk ons zorgaanbod

Auteur; redactie Just

Just schrijft blogartikelen en doet werving en selectie