Senior dame maakt wandeling met Thuiszorg Student. Wandelen met ouderen is heel belangrijk vooral om een goede conditie te behouden.

7 tips om mantelzorg en werk te combineren

Bent u mantelzorger én heeft u een baan? U bent niet de enige: 1 op de 4 werknemers combineert mantelzorg en werk. Maar ís dat wel te combineren?

Het kan heel lastig zijn, maar hieronder hebben we een 7-tal tips die u kunnen helpen.

1. Bespreek het op uw werk

Weten ze op uw werk al dat u mantelzorger bent? Natuurlijk bepaalt u zelf of u het vertelt aan uw collega’s en leidinggevende.

Misschien wilt u werk en privé gescheiden houden. Misschien wilt u uw collega’s er niet mee belasten. Of heeft u een andere reden om het niet te vertellen. Maar:

Maakt u zich geen zorgen. Uit ervaring weten we dat er vaak heel positief op gereageerd wordt, wanneer men op het werk weet wat uw situatie is.

U zult merken dat uw collega’s er graag rekening mee houden. En dat ze meer begrip hebben wanneer u bijvoorbeeld onverwachts afwezig bent. Of uw werk niet af heeft.

En: ook uw werkgever komt u vaak graag tegemoet. Zie tip 2.

2. Maak duidelijke afspraken met uw werkgever

Wanneer uw werkgever uw situatie kent, kunt u ook bespreken wat er mogelijk is. Daar kunt u dan duidelijke afspraken over maken.

Denk bijvoorbeeld aan aangepaste werktijden. Zo kunt u afspreken (tijdelijk) minder te gaan werken.

Of u kunt flexibele werktijden afspreken. Bijvoorbeeld dat u naar behoefte uw werkdag naar een andere dag in de week verplaatst.

Ook kunt u met uw leidinggevende verlofmogelijkheden bespreken. Zie tip 3.

3. Verlofmogelijkheden

Qua verlof is er vaak meer mogelijk dan u denkt. Verlof vanwege zorg of calamiteiten is vaak al geregeld in het personeelsbeleid van het bedrijf waar u voor werkt.

De volgende vormen van verlof zijn over het algemeen zeer gebruikelijk::

  • calamiteitenverlof;
  • kortdurend zorgverlof;
  • langdurig zorgverlof (betaald of onbetaald);
  • vakantie-uren bijkopen.

Vraag uw werkgever dus wat er mogelijk is!

4. Thuis werken

In en na tijden van corona is thuis werken een stuk normaler geworden. En dat is in het voordeel van mantelzorgers.

Bespreek dus op uw werk ook of u (vaker) thuis kunt werken. Of in het huis van degene aan wie u mantelzorg verleent. Dan is uw werk waarschijnlijk makkelijker te combineren met mantelzorg.

5. Zelfhulpcursus Werk & Mantelzorg

Online bestaat een gratis zelfhulpcursus Werk & Mantelzorg. Deze is ontwikkeld door Het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid (AMC, Amsterdam).

Volg de cursus zelfstandig en in uw eigen tempo. U kunt zelf bepalen welke onderdelen van de cursus u nuttig vindt.

Met wat u in de cursus leert, kan het makkelijker worden om mantelzorg en werk te combineren.

6. Vraag zelf ook hulp

Het is 1 van de moeilijkste dingen, voor ieder mens: hulp vragen. Zelfs als je het nodig hebt.

En juist mantelzorgers hebben hier nóg meer moeite mee. Want u gééft toch juist hulp?

Maar kijk eens om u heen: grote kans dat er familie, vrienden, kennissen of buren zijn die kunnen bijspringen. Misschien kunnen ze bepaalde mantelzorgtaken van u overnemen. Of helpen bij u eigen huishouden.

Schroom niet. Want voor u kan het een groot verschil maken.

7. Respijtzorg regelen

Een andere term voor ‘respijtzorg’ is vervangende zorg. Deze vorm van zorg is juist bedoeld om de druk op de schouders van mantelzorgers even weg te nemen.

Hoe? Door uw zorgtaken over te nemen, structureel óf tijdelijk.

Er zijn verschillende manieren om respijtzorg te regelen. Eén daarvan is via ons: wij zetten betrouwbare zorgstudenten in. Zij kunnen boodschappen doen, de oudere gezelschap houden, activiteiten doen met ouderen, etc.

Zo komt u weer even tot rust. En kunt u uw zorgtaken beter aan.

Bekijk de mogelijkheden >