Mantelzorgwaardering aanvragen

Mantelzorgwaardering aanvragen (voorheen: mantelzorgcompliment)

Mantelzorgers zijn goud waard. Gemeentes tonen daarom graag hun waardering voor de tomeloze inzet van deze mantelzorgers voor een partner, vriend, familielid of kennis. Sterker nog: daar zijn ze toe verplicht volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Bent u mantelzorger? Dan kunt u de mantelzorgwaardering aanvragen (voorheen heette dit het ‘mantelzorgcompliment’). Hieronder vertellen we wat het precies is. En hoe u de waardering kunt aanvragen.

Wat is ‘mantelzorgwaardering’?

Met de mantelzorgwaardering erkent de overheid het belang van mantelzorgers. Gemeentes hebben de taak deze waardering aan hun mantelzorgers te geven. Hiervoor krijgen gemeentes een geldbedrag van het Rijk. In welke vorm ze de mantelzorgwaardering gieten, bepaalt iedere gemeente voor zich. Het kan een geldbedrag zijn. Maar ook bijvoorbeeld een activiteit.

Hoe vraag ik mantelzorgwaardering aan?

U vraagt de mantelzorgwaardering aan bij uw gemeente. Meestal kunt u daarover op de gemeentewebsite informatie vinden. En een formulier downloaden om de waardering aan te vragen. Kunt u die niet vinden? Neem dan contact op met uw gemeente.

Voorwaarden voor de mantelzorgwaardering

De voorwaarden kunnen per gemeente verschillen. Maar in het algemeen zijn dit de regels voor de mantelzorgwaardering:

  • U zorgt onbetaald voor een familielid, vriend of buur;
  • Degene waar u voor zorgt, woont in de gemeente waar u de waardering aanvraagt;
  • U zorgt meer dan 8 uur per week en voor langere tijd (minimaal 3 maanden achter elkaar);
  • U bent 18 jaar of ouder.

U moet de waardering vóór een bepaalde datum aanvragen. Meestal ligt die datum ergens in november.

Kan ik de mantelzorgwaardering met terugwerkende kracht krijgen?

Nee. U kunt alleen een mantelzorgwaardering aanvragen voor het huidige jaar. De jaren die u gemist hebt, kunt u niet met terugwerkende kracht alsnog aanvragen.

Hoeveel is de mantelzorgwaardering?

Iedere gemeente bepaalt zelf hoe hoog de mantelzorgwaardering is. En in welke vorm ze de uitbetaling doen. Bijvoorbeeld:

  • Een geldbedrag dat op uw rekening gestort wordt (meestal ligt dit bedrag tussen de 50 en 100 euro);
  • Waardebonnen (bijvoorbeeld VVV-bonnen);
  • Een (gezamenlijke) activiteit, zoals een bijeenkomst waarop mantelzorgers in het zonnetje gezet worden.

Informeer bij uw gemeente welke wijze van uitbetaling zij gekozen hebben.

Heeft de mantelzorgwaardering gevolgen voor mijn pgb?

Nee. De mantelzorgwaardering en uw pgb staan volledig los van elkaar. Dus ook als het om een geldbedrag gaat, heeft dat geen gevolgen voor de hoogte van uw pgb.

Neem contact op

Bent u op zoek naar particuliere thuiszorg? De Thuiszorg Student levert laagcomplexe thuiszorg en kan per direct starten. Bekijk ons hele zorgaanbod.

Auteur: Just

Just schrijft blogartikelen en doet werving en selectie