Mantelzorger helpt oudere man

Onderzoek wijst uit: mantelzorgers krijgen ieder jaar minder waardering

Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. Voor zorgbehoevende familie, vrienden of naasten, maar ook zeker voor de zorgsector die met personeelstekorten te maken heeft. Gemeenten zouden hun waardering moeten tonen aan alle mantelzorgers die zich inzetten voor hun medemens, maar uit onderzoek blijkt dat deze waardering met de jaren afneemt. Koepelorganisatie MantelzorgNL deed er onderzoek naar.

Jaarlijkse tegemoetkoming in de meeste gemeenten gedaald

Het onderzoek richtte zich op hoe gemeenten mantelzorgers waarderen. Uit de resultaten blijkt dat de jaarlijkse tegemoetkoming de afgelopen jaren in de meeste gemeenten is gedaald. Dit heeft mogelijk te maken met het aangepaste waarderingsbeleid. Tot 2015 kregen mantelzorgers, vanuit de landelijke overheid, 200 euro voor het vrijwillig verzorgen van familie, vrienden of andere naasten die hier zelf niet meer toe in staat waren. Dat is niet meer het geval, want sinds 2015 ontvangen gemeenten jaarlijks een budget om te spenderen aan het waarderingsbeleid. Echter, zij mogen zelf invullen hoe ze dat besteden en de verschillen tussen de gemeenten blijken groot.

Weinig waardering door middel van waardebon

Slechts in één derde van de gemeenten kregen mantelzorgers afgelopen jaar nog een geldbedrag: gemiddeld 114 euro. De helft van de gemeenten toont waardering door middel van een waardebon: gemiddeld 61 euro. Dan geeft 7 procent van de gemeenten een bloemetje of cadeaupakket met lokale producten met een waarde van gemiddeld 20 euro. In enkele gemeenten is de waardering toegenomen met 20 euro, maar in één op de tien gemeenten krijgen mantelzorgers zelfs helemaal niets meer als blijk van waardering. Kortom, de bedragen worden steeds lager en dat is volgens Liesbeth Hoogendijk, directeur van MantelzorgNL, een kwalijke zaak: “Met de stapsgewijze vermindering van de waardering geef je de mantelzorgers geen warm gevoel of oprechte waardering. Kijkend naar de vergrijzing en de oplopende tekorten in de zorg kunnen gemeenten hier hun ogen niet voor blijven sluiten.” Hoogendijk ziet de toekomst voor mantelzorgers somber tegemoet. Ze is bang dat geen enkele gemeente over tien jaar nog een waardering geeft.

Volgens MantelzorgNL is de waarderingsregeling nu ook (te) ingewikkeld ingericht. De hoogte van de tegemoetkoming is namelijk afhankelijk van het aantal mantelzorgers dat zich aanmeldt. Het is vooraf dus onduidelijk om welk bedrag het gaat.

Auteur: Just