Bezuinigingen thuiszorg. De Thuiszorg Student kan u helpen door zorg te bieden

Bezuinigingen in de ouderenzorg de afgelopen jaren

Hoeveel is er de afgelopen 10 jaar of langer bezuinigd in de ouderenzorg? Die vraag wordt vaak gesteld.

Het antwoord is verrassend: niets, nul, nada, noppes. Sterker nog: er is juist heel veel geld bijgekomen in de ouderenzorg – net als in veel andere zorgsectoren, met uitzondering van bijvoorbeeld de jeugdzorg.

Hoe kan dat? Want er wordt juist altijd geroepen dat de ouderenzorg er – dóór bezuinigingen – zo slecht voor staat. Welnu, we beweren niet dat er geen problemen zijn. Maar ze komen in ieder geval NIET door bezuinigingen.

Hieronder de feiten en cijfers op een rij.

Bezuinigingen onder Rutte? De feiten en cijfers

Onder Rutte is er nooit bezuinigd op de ouderenzorg. Zo stegen de kosten voor zorg en welzijn in 2018 naar 100 miljard – 3 miljard méér dan in 2017 (bron: CBS). En in 2019 stegen de kosten nog eens met ruim 5 miljard (bron: CBS).

Verreweg het meeste geld gaat naar ouderenzorg. Door de vergrijzing wordt dat aandeel de komende jaren alleen maar groter.

Gevolgen van bezuinigingen in de ouderenzorg

Aangezien er geen bezuinigingen in de ouderenzorg zijn, zijn er ook geen gevolgen door bezuinigingen.

We moeten juist kijken naar de gevolgen van de enorm stijgende kosten. Als het zo doorgaat, geven we in 2040 dubbel zo veel aan de zorg uit (bron: RIVM).

Er is dan ook genoeg te verbeteren aan ons zorgstelsel, of dat nu in de ouderenzorg, ziekenhuiszorg of een andere zorgtak is.

Zo zou er veel meer aan preventie gedaan moeten en kunnen worden. Voorkomen dat mensen ziek worden, dus, in plaats van ze weer beter maken (wat veel meer kost). Hiervoor zijn investeringen nodig, bijvoorbeeld in campagnes om mensen gezonder te laten leven, zodat ze óók gezonder oud worden.

Daarnaast zou de zorg met veel minder regeldruk veel goedkoper kunnen worden. Al het papierwerk dat er nu bij komt kijken – en vooral de tijd die het allemaal vergt – is heel kostbaar.

Het is aan de overheid om hier voldoende aandacht aan te besteden.

De toekomst van de ouderenzorg

Wat zegt dit nu allemaal over de toekomst van de ouderenzorg?

Allereerst dat we geen bezuinigingen hoeven te vrezen in de ouderenzorg. Daar is simpelweg geen ruimte voor, omdat de kosten zo enorm fors stijgen.

Wel is het natuurlijk mogelijk dat er dan wel meer geld naar de ouderenzorg gaat, maar dat er méér nodig is om de misstanden in de ouderenzorg op te lossen. Denk aan het personeelstekort.

Hier ligt echt een grote taak en uitdaging voor de overheid.

Particuliere ouderenzorg is immuun voor problemen door stijgende zorgkosten

In de particuliere thuiszorg betalen mensen meestal zelf voor hun zorg – al dan niet met behulp van een pgb.

Dat betekent dat er aan de kwaliteit van onze zorg weinig verandert. Want omdat ú voor onze zorg betaalt, bepaalt u ook welke zorg we aan u verlenen en voor hoe lang.

Bekijk ons zorgaanbod

Auteur: Just

Just schrijft blogartikelen en doet werving en selectie