De zorgsector innoveert: steeds meer organisaties maken gebruik van technologie om de druk op het zorgpersoneel te verminderen. De Thuiszorg Student kan u helpen.

Innovaties in de ouderenzorg: deze 5 technologieën hebben de grootste impact

Met de opkomst van nieuwe technologieën innoveert de zorgsector. Steeds meer ouderen en/of patiënten worden gemonitord op afstand, krijgen eten van een robot of dragen “heupairbags” om de lichamelijke schade bij een val te verminderen. De technologie zou zorgmedewerkers moeten ondersteunen en daarmee de werkdruk moeten verminderen, maar is dit in de praktijk ook het geval?

Voordelen technologie ouderenzorg

Door de coronapandemie zijn de voordelen van technologie in de ouderenzorg duidelijker geworden. Verschillende innovaties leveren een belangrijke bijdrage aan het verminderen van de werkdruk, maar de uitdaging ligt volgens Kepler Vision Technologies in de combinatie met het persoonlijke en menselijke aspect.

Kepler meldt dat de belangrijkste veranderingen in de ouderenzorg gaan plaatsvinden in de robotica, kunstmatige intelligentie, telehealth, oplossingen voor gezondheidsbewaking en full solution providers. Deze innovaties zouden een positieve impact op de zorg kunnen hebben voor zowel patiënten als zorgpersoneel.

Met telehealth worden alle IT-oplossingen bedoeld voor het verstrekken en monitoren van gezondheidsbeoordelingen op afstand. Hierdoor werden zorgmedewerkers in staat gesteld om zorg te verlenen met inachtneming van de coronamaatregelen. In theorie lijkt dit dé ideale manier om de druk op zorgverleners te verlichten, maar tegelijkertijd krijgt de patiënt dan minder persoonlijke professionele medische zorg.

Er zijn ook andere systemen die een schat aan informatie op kunnen leveren; de zogenaamde wearables. Deze worden al veel gebruikt bij het monitoren van ouderen die nog thuis of begeleid in voorzieningen wonen. Hiermee kan de locatie, medicatie, hartslag en beweging in de gaten gehouden worden. Daarnaast zijn er ook vooruitstrevende computer vision monitoring-oplossingen. Dit is software die menselijke activiteiten kan herkennen, gecombineerd met een camerasysteem. De software kan signalen herkennen wanneer een patiënt (acute) zorg nodig heeft en kan het zorgpersoneel direct waarschuwen. Er zitten veel voordelen aan deze systemen: er is minder onnodig persoonlijk contact, waardoor er minder ziektes verspreid zullen worden, er zal minder tijd verloren gaan door valse alarmen en het helpt ouderen om hun leven te leiden zonder onnodige onderbrekingen.

Kunstmatige Intelligentie

Ook zijn er de zogeheten AI, oftewel Kunstmatige Intelligentie, systemen. Deze zijn superefficiënt, omdat ze gegevens uit meerdere bronnen kunnen omzetten in handelingen voor zorgverleners. Wanneer een AI-systeem bijvoorbeeld opmerkt dat het aantal badkamerbezoeken van een patiënt stijgt, zou dat kunnen duiden op een urineweginfectie. Of als het systeem vaststelt dat een patiënt vaker valt of last heeft van “dwaalgedrag”, dan zou dat kunnen wijzen op een geestelijke of lichamelijke aandoening.

Robotica

Tot slot is er de robotica. Robots kunnen veel uiteenlopende taken uitvoeren, zoals het toedienen van medicijnen tot aan het tillen van bewoners uit hun bed of rolstoel. Voor veel van deze handelingen is nauw fysiek contact nodig tussen patiënt en zorgverlener. Met de komst van robotica kunnen deze taken vaak uit handen gegeven worden, waardoor ziektes minder snel worden overgedragen.

Toch zijn sommige zorgmedewerkers ontevreden met de aanname dat de technologie en innovaties hun werk makkelijker zouden maken. Door de complexiteit, moeten ze steeds opnieuw leren hoe de verschillende systemen werken. Dat kost veel tijd en energie. Mochten er systeemintegrators van gezondheidstechnologie zijn die een full package bieden, dan zou dat mogelijk een goede oplossing kunnen zijn.

Redactie: De Thuiszorg Student
Bron: ICT Health