Thuiszorg Zuid-Holland

Via ons kunt u thuiszorg in Zuid-Holland inhuren. Het gaat dan om particuliere, laagdrempelige hulp. Zodat deze ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. En de taak van mantelzorgers verlicht wordt.

Onze dienstverlening kunt u overal in de provincie vinden. Laat ons weten waar u woont:

Bekijk ons Zorgaanbod | 085-3013841

Zoekt u specialistische thuiszorg in Zuid-Holland? Bijvoorbeeld terminale thuiszorg, 24-uurszorg of verpleging? Dan verwijzen we u graag door naar onze zusterorganisatie voor particuliere thuiszorg: Zuster Jansen.

Welke thuiszorg bieden wij in Zuid-Holland?

Als particuliere thuiszorgorganisatie bieden we laagdrempelige hulp. In de praktijk komt dat op het volgende neer:

  • Onze hulp wordt verleend door zorgstudenten. Ze zijn betrokken en betrouwbaar, en willen graag ervaring opdoen in een betekenisvolle bijbaan.
  • De hulp kan vele vormen aannemen; net hoe we de oudere en zijn/haar mantelzorger(s) het beste kunnen ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan boodschappenservice, activiteiten doen en koken.
  • ‘Particulier’ betekent dat u voor onze zorg geen indicatie hoeft te hebben. Wanneer u het wilt, kunt u onze studenten inhuren. Daar staat tegenover dat u in principe zelf betaalt. Hoewel er vaak wel wat mogelijk is in de vorm van vergoeding, belastingaftrek of met een pgb. (Meer over de kosten van onze zorg.)

Wanneer schakelt u ons in?

Veel ouderen en hun mantelzorgers zijn op zoek naar wat extra ondersteuning. Bijvoorbeeld omdat de oudere zo lang mogelijk zelfstandig thuis wil blijven wonen. Maar er kunnen ook hele specifieke problemen spelen:

Mantelzorgers moeten soms zo veel zorgen voor hun naaste, dat ze overbelast dreigen te raken. Met lichte ondersteuning, zoals wij die kunnen geven, krijgen ze even lucht. En tijd om aan zichzelf te besteden.

Er zijn ook veel ouderen die eenzaam zijn. Of kampen met een depressie. Zo zijn er meer problemen die vaak op hogere leeftijd spelen. En waar onze hulp bij kan helpen.

Maar eigenlijk maakt het niet uit in welke situatie ú zit. Als u vindt dat het tijd is voor extra ondersteuning, dan kunt u bij ons terecht. En dan stemmen wij ons zorgaanbod op uw vraag af.

Twijfelt u of een zorgstudent in uw situatie kan bijdragen? Neem vrijblijvend contact op (085-3013841).

Veelgestelde vragen over thuiszorg in Zuid-Holland

Kan ik in Zuid-Holland ook toegang krijgen tot reguliere thuiszorg?

In Zuid-Holland is reguliere thuiszorg overal beschikbaar. Zoals in elke provincie zijn er veel thuiszorginstellingen die deze zorg leveren.

Maar dat wil niet zeggen dat u toegang heeft tot deze zorg. U heeft dan immers een indicatie nodig. Als het gaat om laagdrempelige ondersteuning – zoals hulp bij het huishouden – dan heeft u zo’n indicatie vanuit de Wmo nodig.

Maar de gemeente waar u woont zal zo’n indicatie niet zomaar geven. De Wmo zegt namelijk dat u het eerst zelf moet proberen op te lossen. Bijvoorbeeld met vrienden, familie of buren. Lukt dat niet? Dan kunt u misschien een indicatie krijgen.

Dit proces kan soms wel even duren.

Ik ben mantelzorger in Zuid-Holland. Zijn er organisaties waar ik terecht kan voor advies?

Ja, die zijn er. Elke provincie kent meerdere sociale organisaties die mantelzorgers op de 1 of andere manier helpen. Meestal gaat het dan om een luisterend oor bieden, advies of een beperkte vorm van respijtzorg.

Respijtzorg heet ook wel vervangende zorg. Het betekent dat iemand uw mantelzorgtaken van u overneemt. Zo kan u bijkomen, en voorkomen dat u overbelast raakt.

Hoe kan De Thuiszorg Student helpen als ik niet de ondersteuning krijg die ik zoek?

Een reguliere thuiszorginstelling biedt alleen de zorg die in de indicatie staat. En krijgt daar gewoonlijk weinig tijd voor.

Een sociale organisatie zal haar best doen om u als mantelzorger te ondersteunen. Maar deze hulp is meestal gratis, en daarom begrijpelijkerwijs beperkt.

Daarom kunt u bij De Thuiszorg Student aankloppen: als u meer hulp en ondersteuning nodig hebt dan u krijgt via de gemeente of een andere instelling, kunt u die zelf inkopen.

Wij hebben betrouwbare thuiszorgstudenten die graag bijverdienen in een maatschappelijk relevante bijbaan. In dit geval dus: ouderen en hun mantelzorgers ondersteunen.

Waar bieden we thuiszorg in Zuid-Holland?

We bieden thuiszorg aan ouderen in heel Zuid-Holland. Op de kaart hieronder kunt u direct op uw plaats (of een plaats in uw omgeving) klikken voor meer informatie.

Rotterdam

Direct hulp aanvragen of advies?

Neem contact op | 085-3013841


Zoek een plaats

Plaatsen

Wellicht staat uw woonplaats nog niet bij deze plaatsen vermeld. Wij kunnen in een groot gedeelte van de Randstad (Nood-Holland, Zuid-Holland en Utrecht) u direct van onze diensten voorzien.

error: Content is protected !!